Image Alt

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że jesteśmy administratorem Państwa Danych Osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorami Państwa danych jest:

SCEC – Strength & Conditioning Education Center – Mirosław Babiarz,

Niska 1D, lok.102, 81-646 Gdynia

NIP: 6020087409

  1. Cele przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach m.in. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, oferowania naszych usług.
  2. Podstawy prawne przetwarzania: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na mocy obowiązujących regulacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim: uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych usług, Państwa zgody, zawartej umowy.
  3. Państwa dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania przez na nas obowiązków prawnych, wiążącej nas umowy, obowiązywania Państwa zgody lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.
  6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres:

info@scec.pl

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About