Image Alt

<span class="dojodigital_toggle_title">Train at our facility</span>

TRAIN AT OUR FACILITY

Our experience is the combination of scientific research and many years of working with athletes at the highest level from more than 20 sport disciplines. During this period, we trained athletes from around the world, of all ages and at every sports level; from children to athletes from the best leagues in the world and Olympians.

An individual approach to increase physical performance, combined with hard work and commitment gives each athlete an personal training program and a unique coaching experience. Our goal is for our athletes to reach their maxmimum genetic potential !

OUR OFFER

World class physical preparation based on detailed evaluation, testing and specific individual requirements. The training plan, which is programmed individually and specifically for each athlete, includes players of all ages, in every sport and at every level.

What can we work on:

 • strength (relative, starting, explosive, functional hypertrophy, etc.),
 • power,
 • endurance (cardiac, respiratory),
 • speed (acceleration),
 • jumping,
 • response time,
 • etc.

Make an appointment for training: info@scec.pl

CONTACT US – SURE WE HAVE SOMETHING FOR YOU:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty itp.) przez: SCEC - Strength And Conditioning Education Center (Mirosław Babiarz z siedzibą w Gdyni, przy ul. Niskej 1d, 81-646, NIP: 6020087409), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” oraz przepisami ustawodawstwa krajowego dotyczącego danych osobowych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda została udzielona w sposób dobrowolny.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest SCEC - Strength & Conditioning Education Center.
  W związku z tym informujemy, że pełna treść Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) znajduje się tutaj: https://scec.pl/rodo/

  Close

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
  adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
  dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
  Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

  Working hours

  Monday – Friday:
  07:00 – 21:00

  Saturday:
  07:00 – 16:00

  Sunday Closed

  Our socials
  About