Ponieważ coraz więcej osób stara się być bardziej aktywna, zdrowa i mobilna, biodra są narażone na duże obciążenia wraz ze wzrostem popularności treningu z wykorzystaniem przysiadów, martwych ciągów, ćwiczeń w stylu olimpijskim , czy skakaniu. Każde z tych ćwiczeń wymaga ,,dobrej” pracy bioder. W przypadku niewielkiego zaburzenia ruchu biodra, może dojść do zwiększenia tarcia wewnątrz stawu, co prowadzi do bolesności. Wiele razy po treningu odczuwamy bolesność mięśni – tzw. zakwasy, które są sygnałem adaptacji organizmu i przemian w nim zachodzących. Jednak powiniśmy nauczyć się rozróżniać ból mięśniowy, a ból wynikający z problemów strukturalnych stawu.

ANATOMIA

Staw biodrowy (łac. articulatio coxae) – staw kulisty tworzony przez głowę kości udowej oraz panewkę stawu biodrowego kości miednicznej. Przenosi ciężar ciała z tułowia na kończyny dolne oraz umożliwia ich ruchomość. Jeden z największych stawów organizmu człowieka.

Powierzchnie stawowe stawu biodrowego tworzą pokryte chrząstką szklistą:

 • głowa kości udowej
 • powierzchnia księżycowata panewki stawu biodrowego

Główkę stawu biodrowego tworzy kulista głowa kości udowej (caput femoris). Na jej szczycie znajduje się niewielkie wgłębienie – dołek głowy kości udowej (fovea capitis femoris), będący miejscem przyczepu więzadła głowy kości udowej (lig. capitis femoris). Głowa kości udowej porusza się w panewce stawu biodrowego (acetabulum), składającej się z powierzchni księżycowatej (facies lunata) oraz wypełnionego tkanką tłuszczową dołu panewki (fossa acetabuli). Panewka dodatkowo pogłębiona jest chrzęstnym obrąbkiem panewkowym (labrum acetabulare). Dwa brzegi obrąbka połączone są więzadłem poprzecznym panewki (lig. transversum acetabuli), przerzuconym nad wcięciem panewki.

Cały staw otoczony jest mocną i grubą torebką stawową.

PRZYCZYNY FAI

Przyczyny FAI nie są obecnie w pełni zrozumiałe, chociaż postawiono hipotezę, że wadliwa mechanika podczas codziennych czynności i przysiadów może powodować nadmierne uciskanie pomiędzy szyją/głową kości udowej a obrzeżem panewki prowadzącej do uderzenia/ocierania. Kiedy dochodzi do nadmiernego kontaktu pomiędzy tymi dwiema strukturami, może dojść do ,,wzrostu” kości, co prowadzi do deformacji typu CAM lub Pincer CAM jest nieprawidłowym tworzeniem wzrostu kości na szyi / głowie kości udowej, co prowadzi do zwiększonego kontaktu pomiędzy kością udową a panewką, powodując ucisk, gdy biodro przechodzi w zgięcie / przywodzenie / rotację wewnętrzną.

3 typy konfliktu panewkowo-udowego:

 1. Krzywkowy (ang. Cam) w tym przypadku głowa kości udowej nie jest owalna i dochodzi do zaburzeń ruchomości względem panewki. Dochodzi do uwypuklenia głowy i szyjki kości udowej. Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet(14:1)
 2. Kleszczowy (ang. Pincer) występuje nadbudowa kostna na krawędzi panewki stawowej. Częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn (3:1).
 3. Mieszany Cam i Pincer występują zmiany zarówno w głowie kości udowej oraz panewce stawu biodrowego.

OBJAWY

Ból w okolicy pachwiny lub na górno-bocznej powierzchni uda (w okolicy krętarza większego) oraz ograniczenie ruchomości w stawie – głównie zgięcia i rotacji wewnętrznej. Początkowo ból ma charakter przemijający i pojawia się głównie po wysiłku fizycznym (CAM) lub na samym jego początku (PINCER), jednak z czasem może przybrać formę ciągłą

DIAGNOZOWANIE

Do zdiagnozowania FAI wykorzystujemy:

 • Przysiad
 • Faber Test
 • Thomas Test

Jeśli w którymś z tych ruchów odczuwasz znaczący ból należy podjąć dalsze kroki i udać sie do lekarza. Zalecamy badanie kliniczne, RTG, TK oraz MRI.

CZEGO UNIKAĆ W CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI

 • Wyeliminuj siedzenie ze skrzyżowanymi nogami
 • Siedząc nie łącz kolan ze sobą – siedź z nogami w rotacji zewnętrznej
 • Śpij z poduszką między kolanami. Unikaj nadmiernego zginania bioder podczas snu.
 • Unikaj jazdy na rowerze.

ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE/KOREKCYJNE

 1. ,,Wyciąganie stawu” – TUTAJ
 2. Rozciąganie – jeśli Test Thomasa był pozytywny, należy zwrócić uwagę na rozciąganie zginaczy bioder i mm.czworogłowych. Jeśli Faber Test był pozytywny, należy rozciagać rotatory stawu biodrowego.
 3. Wzmocnienie pośladków – TUTAJ
 4. Przysiady w formie sumo

Pozdrawiam,
Artur Pacek – SCEC

Bibliografia:

1. Austin, A.B., Souza, R.B., Meyer, J.L., & Powers, C.M. (2008). Identification of abnormal hip motion associate with acetabular labral pathology. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 38(9): 558-565.

2. Bandy, W.D., Irion, J.M (1994). The Effect of Time on Static Stretch on the Flexibility of the Hamstring Muscles. Journal of the American Physical Therapy Association, 74:845-850.

3. Cook et al. (2009). Conservative Management of a Young Adult With Hip Arthrosis. J Orthop Sports Phys Ther. 39(12):858-866.

4. Lewis, C.L. & Sahrmann, S.A. (2006). Acetabular labral tears. Physical Therapy, 86, 1:110-121.

5. Magee, David J. (2008) Orthopedic Physical Assessment, Fifth Edition. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier.

6. Makofsky et al. (2007). Immediate Effect of Grade IV Inferior Hip Joint Mobilization on Hip Abductor Torque: A Pilot Study. J Man Manip Ther. 15(2): 103-110.

7. McCroy, P., Brukner, P., et al. Hip joint pathology: Clinical presentation and correlation between magnetic resonance arthrography, ultrasound, and arthroscopic findings in 25 consecutive cases. Clin J Sports Med. 2003;(13):152-156

8. Selkowitz, et al. (2013). Which Exercises Target the Gluteal Muscles While Minimizing Activation of the Tensor Fascia Lata? Journal of Orthop Sports Phys Ther, 43(2): 54-64.

9. Yazbek, P.M., Ovanessian, V., Martin, R.L., Fukuda, T.Y. (2011). Nonsurgical treatment of acetabular labrum tears: a case series. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, May;41(5): 346-353.

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About